info@clibasa.com 973 44 55 23

Serveis

Clibasa ofereix una àmplia gamma de serveis, podent sol·licitar un pressupost previ sense compromís.

paireClimatització

  • Equips domèstics split i multisplit.
  • Equips comercials. Disseny i instal · lació de conductes. Recuperadors de calor.
  • Equips centralitzats. VRF, refredadores d'aigua, conductes.
  • Refredament evaporatiu.

pcalefacioCalefacció

  • Calderes de Gas Natural, propà i gasoil.
  • Radiadors d'alumini, acer, fosa i tovallolers.
  • Geotèrmica i aerotermia.
  • Sistemes de baixa temperatura. Terra radiant.
  • Aerotermos

pelectricEletricitat

  • Instal·lacions en baixa tensió. Domèstica i industrial.

pgasGas

  • Gas Natural i propà.
  • Xarxes.
  • Dipòsits de propà.

paiguaAigua

  • Instal·lacions domèstiques i industrials.
  • Sistemes d'aigua calenta sanitària.

psolarSolar

  • Sistemes per a aigua calenta.
  • Instal·lacions fotovoltaiques "claus en mà".

pmantenimentManteniment

  • Contractes de manteniment. Elèctric i climatització.
  • Manteniment preventiu. Calderes.

Piscines i reg

Instal.lació de piscines, tractament d'aigues i muntatges de regs per jardi.

Gas

Instal.lacions de gas de per blocs de vivendes, cases, i empreses de categoria A.